Verenigingsinformatie

De EHBO vereniging Reusel is opgericht op 24 mei 1948.

Momenteel heeft de vereniging zo’n 150 leden. Onze leden worden middels periodieke nieuwsbrieven en via deze website geïnformeerd over alle verenigingsaangelegenheden.

De vereniging wordt bestuurd door:

  • Ellen Sanders: voorzitter a.i. en penningmeester
  • Leo Barten: secretaris
  • Cindy de Laat: bestuurslid
  • Sus Kaethoven: bestuurslid
  • Janine Soetens: bestuurslid

Het bestuur vergadert maandelijks.

Verder heeft de vereniging nog een aantal werkgroepen:

  • werkgroep hulpverlening (zie kopje Hulpverlening op deze website)
  • de bezoekgroep. Zij bezoeken leden die door een bijzondere gebeurtenis een bezoek op prijs stellen. Dit kan een kraamvisite zijn, maar ook na een ziekte of ziekenhuisopname.
  • de jeugd-EHBO groep. Deze leden zetten zich in om op de lagere school jeugd-EHBO te geven aan groep 8
  • de donateurswerkgroep. Deze leden bereiden de donateursaktie voor.