Algemene info

Uit onze statuten:

De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.

Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties door:
a. Het organiseren van cursussen in E.H.B.O. en ongevalspreventie;
b. Het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
c. Een doelgerichte propaganda;
d. En al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

Mocht u meer informatie wensen over onze vereniging, lidmaatschap en andere zaken, kijk dan in het dropdown menu onder dit kopje of uw onderwerp erbij staat. Neemt u anders contact met ons op om uw vraag te stellen.

Reacties zijn gesloten.