AVG

Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Ook de EHBO vereniging Reusel houdt zich daaraan. De vereniging bewaart alleen die gegevens welke ze nodig heeft voor het verlengen van het EHBO diploma, het kunnen innen van de contributie en het contact op kunnen nemen voor nieuws en vragen. Het reglement ligt ter inzage op het secretariaat van de vereniging.

Reacties zijn gesloten.