Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van februari 2022 is door de Corona-maatregelen verschoven naar donderdag 21 april 2022, aanvang om 19.45 uur.

Op deze ALV zal het bestuur de leden inzicht geven in de handel en wandel van de vereniging in 2021. De kascontrolecommissie zal verslag doen van hun bevindingen. Verder zet de vereniging op deze avond de jubilarissen in het zonnetje zetten. Zo hebben we 2 jubilarissen van 12,5 jaar, 4 van 25 jaar, 1 van 30 jaar (die het jubileum van 25 jaar gemist had door een administratief misverstand) en 1 van zelfs 40 jaar!

Wij hopen de leden op deze avond te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.