Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt in 2024 gehouden op donderdag 18 april, aanvang om 19.45 uur.

Op deze ALV zal het bestuur de leden inzicht geven in de handel en wandel van de vereniging in 2023. De kascontrolecommissie zal verslag doen van hun bevindingen. Verder zet de vereniging op deze avond de jubilarissen in het zonnetje zetten.

Wij hopen de leden op deze avond te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.