Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) van februari 2021 is door de Corona-maatregelen verschoven naar donderdag 30 september 2021, aanvang om 19.45 uur.

Op deze ALV zal het bestuur de leden inzicht geven in de handel en wandel van de vereniging in 2020. De kascontrolecommissie zal verslag doen van hun bevindingen. Verder zet de vereniging op deze avond de jubilarissen in het zonnetje zetten. Zo hebben we 7 jubilarissen van 12,5 jaar, 8 van 25 jaar en 4 van zelfs 40 jaar!

Wij hopen de leden op deze avond te mogen verwelkomen.

Het bestuur.