Aanvragen hulpverlening evenement

Organisaties, verenigingen etc. welke een activiteit organiseren waarvoor ondersteuning door de EHBO wordt vereist, worden verzocht om eerst bij de eigen leden en kennissen te kijken of daar EHBO-ers beschikbaar zijn.

Kleine verenigingen die een incidentele activiteit organiseren of organisaties zonder eigen leden kunnen natuurlijk hun verzoek neerleggen bij de werkgroep Hulpverlening van de EHBO vereniging. Zij beoordelen de aanvraag en kijken of we kunnen ondersteunen. Belangrijk is om te weten wat er in de eventuele vergunning van de gemeente staat over de inzet van een EHBO-post. Aan de inrichting van de post zijn ook eisen verbonden waarvoor de organisatie moet zorgen. Bijvoorbeeld een (afsluitbare) behandelplek met tafel, stoelen, evt. een brancard, water en stroom.

Onze vereniging beschikt over een uitgebreide evenementenkoffer, een grote EHBO rugzak, een behandeltafel, een brancard en een AED voor evenementen. Deze AED wordt alleen uitgeleend indien er een EHBO-er van onze vereniging bij het evenement aanwezig is.

Onderstaande punten kunnen van toepassing zijn op de hulpverlening welke door leden van de EHBO-vereniging Reusel wordt ingevuld.

Wij verzoeken de organiserende vereniging om deze punten na te lopen en de checklist bij de aanvraag in te dienen.

OnderwerpNVT / ja/ neeopmerkingen
Parkeerplaats fietsen  
Calamiteiteningang  
Behandelruimte met privacy  
Water: minstens een vat met kraantje  
Stroom (1 a 2 stroompunten) plus genoeg verlichting  
Koelkastje voor coldpacks  
Eten/drinken/munten  
Aanspreekpunt met 06-nummer van de organisatie, eventueel security  
Duidelijke aanduiding EHBO/bewegwijzering  
Schouw dag vooraf mogelijk  
Kopie van vergunning met vermelding eerste hulpverlening (bijv. verplichte registratie)  
Soort evenement/bezoekers (aantal)  
Specifieke maatregelen (bijv. vanwege warmte) ook voor toegang (kaartjes, test? )  
Wat wordt er van de EHBO-er verwacht: grote afstanden lopen, gebruik portofoons, mobiel team?  
   

Op basis van de gevraagde inzet zal de EHBO vereniging een kostenopgaaf maken.

Contact opnemen kan via info@ehboreusel.nl of telefonisch via het secretariaat.

Reacties zijn gesloten.